παιδί

goneis_paidia

8 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟυσ ΓΟΝΕΙΣ

‘’Τα παιδιά είναι άνθρωποι που τους οφείλεται σεβασμός,
είναι ανώτερα απο εμάς λόγω της αθοώτητας τους
και των μεγαλύτερων δυνατοτήτων του μέλλοντος τους’’
Μαρία Μοντεσόρι

8 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟυσ ΓΟΝΕΙΣ Read More »