ΤΑ 20 ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΟΥ

“Τα παιδιά μαθαίνουν καθώς παίζουν.
Το πιο σημαντικό, που μαθαίνουν στο παιχνίδι τους τα παιδιά είναι πώς να μαθαίνουν.”
O.Fred Donaldson