Τι εiναι η επιστημη της Λογοθεραπεiας;

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Ανθρώπινη Επικοινωνία – Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία – και τις διαταραχές αυτής, καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα, αναπτυξιακές ή επίκτητες σε παιδιά και ενήλικες.

Ειδικότερα ασχολείται με τις διαταραχές:

 • Λόγου (προφορικού και μη -νοηματικής-χειρονομιών)
 • Ομιλίας
 • Επικοινωνίας
 • Φωνής
 • Σίτισης και κατάποσης

Οι λογοθεραπευτές παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε άτομα με τις ακόλουθες διαταραχές:

 • Αναπτυξιακές διαταραχές ομιλίας
  • Αρθρωτικές διαταραχές
  • Φωνολογικές διαταραχές
  • Δυσαρθρία/ δυσπραξία
  • Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)
 • Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές
  • Καθυστέρηση λόγου
  • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
  • Γλωσσικές δυσκολίες που οφείλονται σε νοητική υστέρηση
  • Βαρηκοΐα – κώφωση
  • Διαταραχές χρήσης της γλώσσας- Πραγματολογικές Διαταραχές (Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger, Σημασιολογική – Πραγματολογική – κοινωνική διαταραχή)
 • Διαταραχές συμπεριφοράς – ΔΕΠΥ
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Διαταραχές στη σίτιση και κατάποση (δυσφαγία)
 • Διαταραχές φωνής (δυσφωνίες, όζοι)
 • Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες και σύνδρομα
 • Νευρογενείς διαταραχές
 • Επίκτητες Διαταραχές Επικοινωνίας (λόγω Εγκεφαλικών Επεισοδίων, Κρανιοεγκεφαλικών Κακώσεων, Εκφυλιστικών Νόσων, Ψυχιατρικών Διαταραχών, Γνωστικές διαταραχές / altzheimer)
 • Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία

Σκοπός της Λογοθεραπείας είναι:

 • Η πρόληψη και η συμβουλευτική γονέων και οικογένειας
 • Η διάγνωση/ αξιολόγηση με διεπιστημονική συνεργασία
 • Η θεραπεία/ αποκατάσταση / πρώιμη παρέμβαση και μελέτη των διαταραχών του λόγου, της ομιλίας, της φωνής, της σίτισης και της επικοινωνίας.
 • Ενημέρωση του ευρύ κοινού, επαγγελματιών εκπαίδευσης και υγείας σχετικά με την επιστήμη της Λογοθεραπείας.

Πότε απευθύνονται οι γονείς στον ειδικό για Λογοθεραπευτική εκτίμηση;

Οι γονείς φθάνουν στο Λογοθεραπευτή μετά από παραπομπή του Παιδιάτρου, του Αναπτυξιολόγου, Παιδοψυχιάτρου, του Εκπαιδευτικού και κατά μεγάλο μέρος μετά από προσωπική τους ανησυχία σχετικά με το πώς εξελίσσεται η ομιλία του παιδιού τους.

Διεπιστημονική συνεργασία με θεραπευτικές ειδικότητες:

Εφόσον κριθεί απαραίτητο για το θεραπευτικό όφελος του παιδιού ή του ενήλικα που χρήζει θεραπείας, η παράλληλη συνεργασία με διαφορετικές ειδικότητες- θεραπευτές, οποιαδήποτε στιγμή (εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς) είναι σημαντική.

​Πως γινεται η λογοθεραπευτικη παρεμβαση;

Η λογοθεραπευτική παρέμβαση γίνεται σε τρία στάδια. Αρχικά γίνεται η αξιολόγηση, στη συνέχεια η διάγνωση και τέλος η θεραπευτική παρέμβαση.

 • Η αξιολόγηση του ατόμου γίνεται από τον/ την λογοθεραπευτή/ τρια καθώς και από διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (π.χ. νοσοκομεία, ινστιτούτα ψυχικής υγιεινής κ.α.) ανάλογα με την ηλικία και το πρόβλημα του ατόμου. Η λογοθεραπευτική αξιολόγηση είναι μέρος της γενικότερης αξιολόγησης της κατάστασης του ατόμου που γίνεται σε συνεργασία και με άλλους επιστήμονες όπως: παιδοψυχίατρους, γιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς παιδαγωγούς, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές κ.α. ανάλογα με την περίπτωση.
 • Η διάγνωση συνήθως γίνεται από τον παιδοψυχίατρο ή από το γιατρό και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους ειδικούς (λογοθεραπευτή, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, κτλ.) γίνεται η εκτίμηση της γενικότερης κατάστασης. Η διάγνωση από μόνη της δεν είναι ενδεικτική του επιπέδου ικανοτήτων του ατόμου όσον αφορά την διαταραχή. Όσον αφορά στη λογοθεραπεία, η διάγνωση που προέκυψε από την αξιολόγηση αρχικά συζητιέται με τους γονείς ή τον ίδιο τον ασθενή (εφόσον πρόκειται για ενήλικα), όπου παρουσιάζονται οι δυσκολίες αλλά και οι δυνατότητες του ατόμου όπως προέκυψαν από την αξιολόγηση. Ανάλογα με την διάγνωση συνήθως υπάρχει και πρόγνωση της μελλοντικής κατάστασης, χωρίς όμως να υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί και προβλέψεις, καθώς η κάθε περίπτωση είναι τόσο ξεχωριστή και διαφορετική από την άλλη όσο διαφορετικός είναι και ο κάθε άνθρωπος.
 • Η θεραπεία (όπου χρειάζεται) είναι εξατομικευμένη και προσωπική. Θέτονται θεραπευτικοί στόχοι σύμφωνα με τις θεραπευτικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται. Οι θεραπευτικές συνεδρίες, συνήθως, έχουν διάρκεια 45΄ λεπτά. Σημαντικό ρόλο στην θετική έκβαση της θεραπείας διαδραματίζει το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού ή του ενήλικα, καθώς η ψυχολογική στήριξη και η επανάληψη των θεραπευτικών στόχων σε καθημερινή βάση καθώς είναι οι παράγοντες που θα κάνουν την ειδοποιό διαφορά στην θετική έκβαση της θεραπείας.

Κάθε άτομο είναι εντελώς διαφορετικό και θα πρέπει να προσεγγίζεται με εξατομικευμένη κατεύθυνση, αναπτύσσοντας και ενισχύοντας στον βέλτιστο βαθμό τις ατομικές δυνατότητες και επικοινωνιακές ευκαιρίες του για την ομαλή ένταξη του στην καθημερινή ζωή.