Η ευεργετικη επιδραση των παραμυθιων στην νοημοσυνη των παιδιων

Τις γιορτινές ημέρες οι περισσότεροι γονείς, νονοί και οικείοι αναζητούν δώρα για τα μικρά παιδιά. Τι πιο όμορφο και με πολύτιμη αξία λοιπόν, από ένα παραμύθι…και αυτό γιατί τα παραμύθια ξυπνούν το μυαλό, το συναίσθημα και την φαντασία των μικρών παιδιών!

Τα παραμύθια παρέχουν στα παιδιά πολλαπλά ερεθίσματα, ώστε να αναπτύξουν αποτελεσματικά όλο το φάσμα της νοημοσύνης τους. Γνωρίζουμε ότι αυτά που μαθαίνει το παιδί ως το πέμπτο έτος της ηλικίας του αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των νοητικών δεδομένων για την υπόλοιπη ζωή του.

Έρευνες νευροεπιστημών των τελευταίων χρόνων μας λένε ότι η ποσότητα, αλλά και η ποιότητα ερεθισμάτων που δίνουμε στα παιδιά από την πρώτη κιόλας ηλικία, όχι μόνο τα τροφοδοτούν με γνώσεις, αλλά δημιουργούν και τις συνάψεις στα εγκεφαλικά κύτταρα, συνθέτοντας και δημιουργώντας τη βάση, στην οποία θα αποθηκεύουν πληροφορίες για την υπόλοιπη ζωή τους.

Η ανάγνωση των παραμυθιών ενεργοποιεί ταυτόχρονα όλα τα είδη της νοημοσύνης:

  • γλωσσική ή λεκτική νοημοσύνη
  • μουσική / ρυθμική νοημοσύν
  • σωματική / κιναισθητική νοημοσύνη
  • συναισθηματική ή διαπροσωπική νοημοσύνη
  • ενδοπροσωπική νοημοσύνη
  • χωρική νοημοσύνη
  • φυσιογνωστική νοημοσύνη
  • λογική / μαθηματική νοημοσύνη

Ειδικότερα, η γλωσσική ή λεκτική νοημοσύνη αφορά όλες τις λεκτικές ικανότητες του ανθρώπου και εδράζεται στο αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου. Εκδηλώνεται με την ευαισθησία στον προφορικό και στον γραπτό λόγο, με την ικανότητα εκμάθησης και ομιλίας διαφορετικών γλωσσών και τη χρήση της γλώσσας για την επίτευξη κάποιων δραστηριοτήτων. Σαφώς και με την αφήγηση των παραμυθιών καλλιεργείται το λεξιλόγιο των παιδιών, η εκφραστική ικανότητα, η ικανότητα αντίληψης οδηγιών, ο μεταφορικός λόγος, ο γλωσσικός κώδικας κ.α. Στην λεκτική νοημοσύνη, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον ποιητικό και συμβολικό λόγο των παραμυθιών, με τη φαινομενικά απλή και αλληγορική τους γλώσσα με τα ιδιαίτερα νοήματα. Μελέτες καταλήγουν ότι, η αφήγηση παραμυθιών στο σπίτι βοηθά τα παιδιά να διεγείρουν περιοχές του εγκεφάλου τους που σχετίζονται με τη νοητική ανάπτυξη και την κατανόηση της αφήγησης μιας ιστορίας.

Το παιδί, μέσα από τα παραμύθια μαθαίνει να παρατηρεί τις συμπεριφορές των ηρώων, τα κρυμμένα κίνητρα, τους σκοπούς, την αλήθεια τους, το δημιουργικό δυναμικό τους. Μελετώντας τη συμπεριφορά των ηρώων του παραμυθιού, κατανοεί καλύτερα τον εαυτό του, αλλά και το περιβάλλον του. Παράλληλα, ενεργοποιείται και η ενσυναίσθηση στο παιδί, η ικανότητα να μπαίνει στη θέση και των άλλων ανθρώπων, να επιχειρεί να κατανοήσει τις ανάγκες τους, τις επιθυμίες τους και να μπορεί να συλλειτουργεί, να συνονειρεύεται, να συνεργάζεται, να συνδημιουργεί.

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι, οι συναισθηματικές αυτές διεργασίες που πραγματοποιούνται σε ένα συμβολικό-φαντασιακό επίπεδο μέσω του παραμυθιού, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δόμηση ολόκληρης της προσωπικότητας του παιδιού, καθώς το εμψυχώνουν, δίνουν απαντήσεις στους προβληματισμούς του, του εμπνέουν αισιοδοξία, καταστέλλουν τις φοβίες του και το ηρεμούν.

Ας έχουμε στο νου και στην καρδιά, και ας μην λησμονούμε πως το ζητούμενο είναι μέσω της εκπαίδευσης, η πλήρης ανάπτυξη και καλλιέργεια όλου του ψυχοπνευματικού κόσμου των παιδιών. Ας τους παρέχουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία…